knauf radovi
obrada špalete izunutra
obrada špalete izvana
obrada špalete stolarija kralj
knauf radovi
obrada špalete izunutra
obrada špalete izvana
obrada špalete stolarija kralj

KNAUF I OBRADA ŠPALETA

Izvođenje svih vrsta knauf radova, pregradnih zidova, spuštenih stropova, oblaganje zidova.

Sanacija špaleta oko prozora izvana i iznutra knaufom, stiroporom, žbukom, opšavnim lajnsma.